• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

MIJN KIND IS ZIEK....

Ziekmelden
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind ziek is. Wij willen dat graag van u voor schooltijd weten. Wij zijn tussen 7.45 uur en 8.00 uur op de Bonne of Bonnetop telefonisch bereikbaar.
Mochten wij ons zorgen maken om herhaaldelijke ziekmeldingen dan kunnen wij onze schoolarts raadplegen. Bij gefingeerde ziekmeldingen vanwege bv. een extra vakantie vragen wij de leerplichtambtenaar om een onderzoek in te stellen.
Wij zijn verplicht om ziek- en absentmeldingen in ons administratiesysteem te registreren.
Mocht uw kind niet op school komen en wij hebben geen ziek- of absentmelding ontvangen, dan wordt u door ons gebeld.

-IKC Bonifatius Bonne, Leeuwarderweg 30, groepen 1 t/m 5: 0515 – 412 719
-IKC Bonifatius Bonnetop, Looxmastraat 39, groepen 6 t/m 8: 0515 – 744 023

Meld uw kind eventueel ook direct af voor de BSO!

Voor een ziekmelding of afmelding bij de kinderopvang of buitenschoolse opvang kunt contact opnemen met:

Dagopvang: 06-15392480
BSO Bonne: 06-21330456
Bonne BREAK (9+): 06-15390360

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl