• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

GEZONDE SCHOOL

Gezonde school

IKC Bonifatius is gezond!
 
Werken aan gezondheid op school loont! Dagelijks eten we fruit en groente in de pauzes en drinken we water. Ook de lunch op school is gezond, alle kinderen nemen een voedzame en gezonde lunch mee van huis. De kinderen hebben deze brandstof hard nodig voor hun dagelijkse prestaties. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het IKC Bonifatius voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
 
Sinds 2016 mogen wij beschikken over een Groen schoolplein. Bij een gezonde school hoort een schoolplein waar groen geïntegreerd is om kinderen te laten ervaren dat de natuur dichtbij is. Het plein is i.s.m. de ouderraad opnieuw aangelegd en biedt diverse nieuwe groene speelmogelijkheden, maar ook de mogelijkheid om buiten les te geven over bijvoorbeeld bloemen, bomen, insecten en andere natuur op het plein. Dit prachtige schoolplein nodigt uit tot bewegen, ontdekken en gezond eten. Er wordt tijdens de pauzes op het plein volop bewogen door alle groepen. Het plein is verdeeld in verschillende zones, dus voor elke activiteit is ruimte. Ook kunnen de kinderen van alles ontdekken op dit plein. Beestjes, planten, bomen, maar ook uitdagende speeltoestellen en zelfs een echte heuvel! In de zomer en nazomer eten de kinderen bijvoorbeeld zelfgekweekte tomaten, aardbeien of wortels. Maar in de winter wordt er ook zeker voor voedsel voor de vogels gezorgd.
 
Onze leerkrachten zorgen wekelijks voor uitdagende gymlessen. Er zit een duidelijke opbouw in deze lessen, zodat aan het einde van een leerjaar weer nieuwe vaardigheden zijn ontwikkeld. Maar ook tijdens de BSO worden er regelmatig interessante sport-workshops gehouden. Soms kunnen zelfs niet-ingeschreven BSO kinderen hieraan deelnemen. De kleutergroepen gymmen in het speellokaal op school. De overige groepen gaan naar gymlokalen in de buurt van het IKC Bonifatius.

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl