• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

AANMELDEN KINDEREN VOOR ONDERWIJS EN OPVANG

Aanmelden kinderen voor onderwijs en opvang

Aanmelden bij IKC Bonifatius
Uw kind(eren) aanmelden kan het hele jaar door. 

Eerste kennismaking en rondleiding
U kunt telefonisch (0515 – 412 719) of via de mail – info@bonifatiussneek.nl   contact opnemen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het kindcentrum. Dit gesprek gaat over uw vragen, uw kind, de visie van het IKC en onze werkwijze en mogelijkheden binnen- en buitenschools. 

Inschrijving onderwijs
Uw kind wordt ingeschreven tijdens een intakegesprek, waarbij u een inschrijvingsformulier ondertekent en een identificatiebewijs overlegt. Ook voor peuters die gebruik maken van onze peuteropvang of dagopvang wordt een intakegesprek gevoerd, zodra zij naar school gaan. 

Leerlingen worden toegelaten in groep 1 op de eerste schooldag nadat zij vier jaar geworden zijn. Afspraken over van tevoren meelopen in de groep worden in overleg gemaakt. 
Voor peuters in de opvang die doorstromen naar groep 1 maken we  afspraken via de pedagogisch medewerkers, ouders en leerkrachten. 
Als kinderen afkomstig zijn van een andere basisschool, bijv. door een verhuizing, dan nemen wij in overleg met de ouders altijd contact op met de school voor een warme en onderwijskundige overdracht.  Ook bij een verhuizing maken we voorafgaand aan toelating afspraken over kennismaken en meelopen.

Bij plaatsing kijken wij of wij kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind. Soms is het nodig om hier langer bij stil te staan om bijv. antwoord te krijgen op vragen of nader onderzoek te doen. In het kader van passend onderwijs heeft een school hier zes weken de tijd voor met een uitloop van nog eens vier weken. 

Inschrijving voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang 
De inschrijving voor opvang vindt plaats via het kantoor van Eigen&Wijzer. Plaatsingsmedewerker Lidwien Duikersloot helpt u graag. Na de inschrijving wordt u op locatie uitgenodigd voor een kennismaking en intakegesprek. We nemen tijdens dit gesprek de werkwijze bij de opvang met u door en wisselen alle benodigde informatie uit. Dit gesprek voert u met de mentor (pedagogisch medewerker) van uw kind. 

Inschrijven kan via de website van Eigen&Wijzer: https://www.eigen-en-wijzer.nl/inschrijf-formulier/ 

Ook kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen: planning@eigen-en-wijzer.nl| 035-5826035

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl