• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

SCHOOLCONTACTPERSOON, DE WEGWIJZER BIJ KLACHTEN

Schoolcontactpersoon, de wegwijzer bij klachten

Van ouders krijgen wij vaak te horen waar ze op school tevreden over zijn.
Maar niet altijd gaat alles goed.
Op zo'n moment is het belangrijk dat we elkaar kunnen en durven aanspreken. 
Wat doe je als je ergens niet tevreden over bent?
Het algemene uitgangspunt is dat de klacht of kritiek altijd eerst besproken wordt met degene die het betreft, tenzij de aard van de klacht zich daartegen verzet.

Kort verwoord:

  • Ga eerst in gesprek met desbetreffende juf of meester; 
  • Levert het gesprek te weinig op, ga dan in gesprek met de directeur Karin Staal en/of neem contact op met de School Contact Persoon (SCP) van Bonifatius.


De schoolcontactpersoon is bekend met de informele en de formele klachtroute en kan  helpen de juiste stappen te zetten en de juiste personen te benaderen. De schoolcontactpersoon zal vragen de klacht duidelijk te omschrijven. De schoolcontactpersoon treedt op als procesbegeleider maar neemt niet inhoudelijk deel aan de klachtbehandeling.
 
De School Contact Personen van IKC Bonifatius zijn:

  • Marije Dijkema (moeder van Jente en Tieme, foto rechts);
  • Jitske Beek (Leerkracht groep 1JJ, foto links).


De SCP-ers zijn te bereiken via:
schoolcontactpersoon@bonifatiussneek.nl
 

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl