• Gastlessen
 • Vieren
 • de leerlingenraad
 • Op kamp met groep 8
 • Kanjertraining
 • Spelletjescircuit
 • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

LUISTER-JUFFEN BIJ ONGEWENST GEDRAG

Luister-juffen bij ongewenst gedrag


Cilia Witteveen en Jitske Beek zijn aanspreekpunt voor kinderen en ouders bij ongewenst gedrag.  Zij zijn onze Kanjer/anti-pest coördinatoren.  Als contact met de leerkracht onvoldoende oplevert, of als de stap naar een leerkracht lastig is, dan staan zij klaar met een luisterend oor en als wegwijzer.
Mocht er sprake zijn van ongewenst gedrag, zoals pesten, en uw kind wil met iemand wil praten, dan is het mogelijk om een afspraak te maken met juf Cilia of juf Jitske. Dit kan na of tijdens schooltijd. Zij behandelen alle problemen vertrouwelijk.


Desiree Boersma is een medewerker van het Gebiedsteam Sneek Noord Súdwest-Fryslân en als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan IKC Bonifatius.
 
Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over uw kind, dan kunt u contact met haar opnemen. In een vertrouwelijk gesprek kijkt zij samen met u wat gedaan kan worden om de vraag of zorg, in ieder geval voor een deel, weg te nemen.
 
Het kan om heel verschillende dingen gaan, bijvoorbeeld als uw kind:
 

 • pest, gepest wordt of geen vriendjes heeft;
 • erg druk of juist erg stil is;
 • moeite heeft met uw scheiding;
 • verdrietig is omdat iemand in de omgeving is overleden; 
 • Afhankelijk van uw vraag kan de schoolmaatschappelijk werker meedenken, advies geven, kortdurende hulp geven of zorgen dat er passende hulp komt voor u en/ of uw kind.

 
Desiree Boersma is bereikbaar via haar mobiele nummer: 06-25717010.
Als zij niet in de gelegenheid is om de telefoon op te nemen, dan kunt u het beste een mail sturen. Dan belt zij terug.
Haar email adres is: d.boersma@sudwestfryslan.nl
Ten slotte kunt u natuurlijk bij het IKC kenbaar maken dat u contact wilt met de schoolmaatschappelijk werker.
 
Als u gebruik maakt van het schoolmaatschappelijk werk worden er geen kosten in rekening gebracht.
 

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl