• Gastlessen
 • Vieren
 • de leerlingenraad
 • Op kamp met groep 8
 • Kanjertraining
 • Spelletjescircuit
 • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

WIJ ZIJN EEN KANJER-IKC

Wij zijn een Kanjer-IKC

IKC Bonifatius gebruikt Kanjer als basis voor haar pedagogische klimaat.
 
Kanjer kent de volgende doelen:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in het IKC.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij kinderen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.


De Kanjertraining is een methode die bewustwording en verantwoordelijkheid in de groep creëert. Kanjer gaat uit van positieve intenties van kinderen, collega’s en ouders. De eigenheid van kinderen en volwassenen wordt gestimuleerd vanuit : ‘Leef naar je eigen positieve intenties’.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in onderwijs en opvang goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
Kanjer is echter meer dan een ‘lesje draaien’, het is een way of life die een bepaalde attitude vraagt van medewerkers, kinderen en ouders. In alle groepen worden kanjerlessen gegeven en de pedagogisch medewerkers hanteren Kanjer principes binnen de opvang.
Kanjer biedt handvatten bij grensoverschrijdend gedrag en staat voor positief gezag in het IKC.

Voor alle kinderen, medewerkers en ouders hanteren wij de kanjerregels:

 1. We vertrouwen elkaar;
 2. We helpen elkaar;
 3. Niemand speelt de baas;
 4. Niemand lacht uit;
 5. Niemand blijft zielig.

Kanjer vertalen wij door naar verwachtingen van ouders.
Wij hanteren 7 stelregels:
 
 1. De ouder blijft de eerstverantwoordelijke voor (het gedrag van) het kind;
 2. De ouder en de leerkracht/pedagogisch medewerker spreken positief over de kinderen en elkaar;
 3. Ouders spreken positief over de school en opvang, dit komt de leerprestaties/het ontwikkelproces ten goede;
 4. Ouders en leerkracht/pedagogisch medewerker vertrouwen erop dat een ieder het beste voor heeft met het kind;
 5. Wanneer de ouder en de leerkracht/pedagogisch medewerker spreken over een probleem van een kind is het doel altijd het vinden van een oplossing die voor kind, ouder en leerkracht/pedagogisch medewerker het meest bevredigend is;
 6. Zij blijven daarbij respectvol naar elkaar toe;
 7. Dreigen, schelden of agressie zijn onacceptabel.

Meer informatie over Kanjer: www.kanjertraining.nl
 

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl