• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

IKC

IKC

Wat vinden wij waardevol?
Wij willen de kinderen bijbrengen hoe ze op plezierige wijze kunnen leren. Bijvoorbeeld genieten van het toneelspelen bij een maandafsluiting, van een goede sportprestatie of van de ontdekking dat ze plotseling de tafels onder de knie hebben. Omdat onze maatschappij snel verandert zullen zowel wij als onze kinderen ons hele leven lang blijven leren. Wij willen de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische, mondige en sociale mensen. Dit doen we door de kinderen op school basisvaardigheden en basiskennis te leren zodat ze later met succes aan de samenleving kunnen deelnemen. Basisvaardigheden zijn lezen, schrijven en rekenen, maar ook zelfstandig leren en werken, creatief zijn, en sociale en emotionele ontplooiing.
Het gaat daarbij om respect, openheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Bij ons op school leert het kind dat het lid van een groep is en anderen maar ook zichzelf moet respecteren. Dit komt onder meer aan bod in de Kanjertraining.
Voor een ideale ontwikkeling zit de opvoeding thuis en de opvoeding op school op één lijn.

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl