• Gastlessen
 • Vieren
 • de leerlingenraad
 • Op kamp met groep 8
 • Kanjertraining
 • Spelletjescircuit
 • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

DE OUDERRAAD MAAKT ER EEN FEESTJE VAN!

De ouderrraad maakt het extra leuk en leerzaam!
Onze school heeft een ouderraad in de vorm van een stichting. Het aantal leden is ongeveer gelijk aan het aantal groepen. Op dit moment zijn er 15 OR leden.
Het doel van de ouderraad is om het schoolteam te ondersteunen bij feesten en evenementen. De OR maakt er altijd een feestje van voor de kids door activiteiten te organiseren en juist dat tikkeltje extra te geven door aankleding, creatieve ideeën en andere vormen van activiteiten. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de sportdagen, de eindmusical en nog veel meer.

Uiteraard doen de ouders dit vrijwillig en met veel plezier, samen met het schoolteam. Voor aankleding en catering en bijvoorbeeld schoencadeautjes is echter wel extra geld nodig. Daarom vraagt de OR een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 20 euro per kind, om voor uw kind een prachtige en feestelijke basisschooltijd te realiseren.
De statuten van de ouderraad zijn op te vragen bij de voorzitter.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Natuurlijk ben je van harte welkom als actief lid, je kunt je nog aanmelden!

 Ouderraadsleden
De ouderraad bestaat het schooljaar 2019/2020 uit de volgende personen:
Elske Algra (voorzitter)
Audrey Paques (penningmeester)
Margriet Faber
Liane Dekker
Sybrich de Goede
Marjolein Althuisius
Rixt Ykema
Kim Reitsma
Carin pool
Anisa Safy
Anja Starrenburg
Anne Avis
Eline Algra
Linda Potma
Margot Heepke

 
Vanuit het IKC team:

 • Nardy Reuvekamp
 • Jitske beek

 
Activiteiten
Dit schooljaar organiseert het schoolteam in samenwerking met de ouderraad weer heel wat activiteiten:
De openingsviering, om alle kinderen na de zomervakantie weer welkom te heten en ze een fijn schooljaar toe te wensen;
De Kinderboekenweek met het thema vriendschap.
Het Sinterklaasfeest waarbij de Goedheiligman en zijn club pieten altijd weer op een aparte manier aankomen;
Het kerstfeest in de kerk, kerststukjes maken, kerstdiner op school met voor de ouders een borrel;
De sportdag, waarbij de kinderen gezamenlijk van sport- en spel activiteiten genieten;
Carnaval, elk jaar weer een feest en de slotavond van groep 8.
Maar ook bijdragen aan diverse schoolse en buitenschoolse sportactiviteiten, zoals het circulatie volleybal toernooi en de avond4daagse
Ook dit jaar zet de ouderraad zich weer volledig in om het schooljaar van uw kinderen te vullen met mooie herinneringen.
 
Hoe word je ouderraadslid?
Jaarlijks komt er in februari een oproep in de IIKC nieuwsbrief voor nieuwe OR leden. Ouders kunnen hierop reageren. Bij meer belangstelling dan vacatures zal er gekeken worden naar de leeftijd van de kinderen van de ouders. De OR streeft naar een evenwichtige verdeling van OR leden met kinderen in de verschillende groepen.

Wat wordt van een OR-lid verwacht:

 • Je wordt OR-lid voor 3 jaar, met een mogelijke uitloop naar 4 jaar;
 • Je bent enthousiast en bereid tijd en energie te steken in het organiseren van activiteiten voor de kinderen, vaak in samenwerking met het team;
 • Je bent met regelmaat aanwezig op de vergaderingen.


Wat kun je als OR-lid verwachten:
Je zit gemiddeld in 3 commissies voor het organiseren van een activiteit. Voor de activiteit doe je de voorbereidingen zoals onderwerpen bedenken, mensen/middelen regelen, boodschappen doen. Tijdens de activiteit verzorg je bv het eten en drinken voor de kinderen, doe je mee in een voorstelling, zorg je dat alles goed loopt. Nadien help je mee de boel weer op te ruimen.
Aan het begin van het schooljaar worden de activiteiten ingedeeld en kun je je voorkeuren opgeven.
In het eerste jaar draai je altijd eerst een keer met een ervaren OR-lid mee, sowieso sta je er nooit alleen voor.
Daarnaast kun je bij andere activiteiten meehelpen bv op de dag zelf.
We vergaderen 5 keer per schooljaar. In juni hebben we een afscheidsavond van OR-leden en in juli en augustus vergaderen we niet. De vergaderingen zijn op wisselende avonden van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur.
Je ontvangt geen beloning voor je werkzaamheden voor de OR, wel heb je recht op vergoeding van gemaakte kosten voor de OR.
Tenslotte: Je krijgt de mogelijkheid om veel van activiteiten rondom school mee te maken en op een leuke manier samen te werken met het team en andere ouders.

Wil je lid worden of meer weten over wat het inhoudt om ouderraadslid te worden, mail dan naar: elskealgra@yahoo.com 

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage
Verschillende activiteiten en uitgaven worden niet bekostigd door de rijksoverheid en gemeente. Om deze toch te kunnen uitvoeren vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage van alle ouders/verzorgers, want zonder deze bijdrage kunnen extra activiteiten niet worden georganiseerd.
Sinds jaar en dag is er op de Bonifatius School een Ouderraad (OR) actief. In samenwerking met het schoolteam maakt de OR de extra activiteiten, waarvoor de school geen bijdrage van het ministerie van Onderwijs krijgt, op school mogelijk.  Dit doen we zowel financieel, als ook organisatorisch.

Het start elk jaar met de openingsviering en eindigt met de slotavond van groep 8. Echter tussen deze twee evenementen wordt natuurlijk nog veel meer georganiseerd. Te denken valt aan: een ouderinformatieavond, de Kinderboekenweek, Sinterklaas- en kerstviering, Carnaval, sportdagen, de Avondvierdaagse, etc..

Naast activiteiten is de OR ook actief betrokken bij de aanschaf van sommige materialen voor school. Eind 2016 zijn er twee bomen op de leerpleinen in school geplaatst. De bomen worden ingezet voor verschillende lessen, maar ook gewoon om de school op te sieren.
Zoals u kunt lezen is de ouderraad actief betrokken bij de organisatie van diverse extra activiteiten op school, alsmede bij de aanschaf van verschillende materialen voor school. Wij hopen hierdoor de beleving van uw kind op school nog mooier te maken. Hiervoor doen we elk jaar een verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is € 20,00 voor het gehele jaar. Stroomt uw kind na februari in, dan betaalt u een ouderbijdrage van EUR 10,00 voor de rest van het schooljaar.
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de Ouderraad.
 

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl