• Op kamp met groep 7
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Desiree Boersma is een medewerker van het Gebiedsteam Sneek Noord Súdwest-Fryslân en als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan IKC Bonifatius.
 
Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over uw kind, dan kunt u contact met haar opnemen. In een vertrouwelijk gesprek kijkt zij samen met u wat gedaan kan worden om de vraag of zorg, in ieder geval voor een deel, weg te nemen.
 
 Het kan om heel verschillende dingen gaan, bijvoorbeeld als uw kind:

  • pest, gepest wordt of geen vriendjes heeft
  • erg druk of juist erg stil is
  • moeite heeft met uw scheiding
  • verdrietig is omdat iemand in de omgeving is overleden 
  • Afhankelijk van uw vraag kan de schoolmaatschappelijk werker meedenken, advies geven, kortdurende hulp geven of zorgen dat er passende hulp komt voor u en/ of uw kind.


Desiree Boersma is bereikbaar via haar mobiele nummer: 06-25717010.
Als zij niet in de gelegenheid is om de telefoon op te nemen, dan kunt u het beste een mail sturen. Dan belt zij terug.
Haar email adres is: d.boersma@sudwestfryslan.nl.
Ten slotte kunt u natuurlijk bij het IKC kenbaar maken dat u contact wilt met de schoolmaatschappelijk werker.
 
Als u gebruik maakt van het schoolmaatschappelijk werk worden er geen kosten in rekening gebracht.

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl