• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

​Rookvrije schoolterreinen

​Rookvrije schoolterreinen

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (wijziging Tabakswet).

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Scholen zijn verplicht om het rookverbod zichtbaar te maken. Vandaar dat bij Bonne en Bonnetop stoeptegels zijn geplaatst, waaruit blijkt dat er 24/7 een rookverbod geldt.

Wat betreft handhaving dient het rookverbod gehandhaafd te worden tijdens gebruikstijden van het gebouw en het bijbehorende terrein. Dit geldt ook op tijden wanneer het gebouw voor andere doeleinden dan onderwijs wordt gebruikt. Een voorbeeld hiervan is dat een vereniging (delen van) het gebouw huurt na schooltijd.

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl