• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

Samen Eigen wijs op IKC Bonifatius

Welkom op de website van IKC Bonifatius, een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. De Bonifatiusschool werkt samen met kinderopvang Eigen&Wijzer, samen vormen wij een Integraal Kindcentrum (IKC). 

Op de locatie Bonne aan de Leeuwarderweg 30 gaan de groepen 1 t/m 5 naar school. Er wordt dag- en peuteropvang aangeboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar en er is voor- en naschoolse opvang mogelijk. De BSO biedt een afwisselend en inspirerend programma.

Op de locatie Bonnetop aan de Looxmastraat 39 gaan de groepen 6 t/m 8 naar school en is er voor en naschoolse opvang voor oudere kinderen in een eigentijdse ruimte waar mogelijkheden zijn voor een rijk en uitdagend activiteitenaanbod.

Regelmatig bieden we activiteiten aan waar ook niet BSO kinderen aan deel kunnen nemen.

Het IKC heeft ruim 400 leerlingen en maakt deel uit van de BMS waar 32 basisscholen verspreid over heel Friesland onder vallen.

Er wordt op IKC Bonifatius gewerkt en geleerd vanuit een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie, we hebben oog voor de verschillen tussen kinderen en komen daaraan tegemoet. We bieden een veilig schoolklimaat met aandacht voor sociaal vaardig gedrag bij kinderen en werken met de Kanjertraining die bewustwording en verantwoordelijkheid in de groep creëert.

Wij geven op een hedendaagse wijze uiting aan onze van oudsher katholieke identiteit en staan voor onze visie 'Samen Eigen Wijs'.
  
Wij heten u en uw kind graag welkom!
 
Karin I. Staal
Directeur
 


IKC Bonifatius locatie Bonne 
(0-9 jaar)
Leeuwarderweg 30
8605AH Sneek
Tel 0515 - 412 719

IKC Bonifatius locatie Bonnetop 
(9-13 jaar)
Looxmastraat 39
8603 XR Sneek
Tel 0515 - 744 023

 
Onze samenwerkingspartner voor kinderopvang is Eigen&Wijzer

 

Samen Eigen Wijs

Samen Eigen Wijs

Op IKC Bonifatius zijn wij samen, eigen en wijs. En weet je waarom?

Samen
Wij zorgen samen voor elkaar en onze omgeving.

Eigen
Geloof, zelfontplooiing en creativiteit zijn het fundament voor onze persoonlijke ontwikkeling.

Wijs
We worden uitgedaagd om kennis en vaardigheden op te doen zodat we voorbereid zijn op de toekomst en het leven leren te begrijpen.

 

Meer informatie

Wilt u weten hoe onze school bekend staat, kijk dan eens op www.scholenopdekaart.nl 
U vindt hier betrouwbare informatie afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van Onderwijs, aangevuld met eigen informatie van de school. 

IKC informatie gids 2019-2020 online
In onze informatiegids vindt u alles over het kindcentrum Bonifatius. 
De gids schetst enerzijds wie zij zijn en anderzijds staat het boordevol praktische informatie voor ouders en verzorgers. 
De informatiegids wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u desalniettemin iets missen of fouten zien, dan kunt u dit doorgeven via info@bonifatiussneek.nl.


IKC Bonifatius informatiebrochure
In de nieuwe IKC Bonifatius folder staat kort en krachtig beschreven wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden en wat wij kinderen te bieden hebben aan onderwijs en opvang. Alle belangrijke info in een notendop.
Geprinte versies van de brochure zijn te vinden op onze locaties Bonne en Bonnetop, maar u kunt de brochure ook downloaden door te klikken op IKC Bonifatius informatiebrochure
 
Ieder jaar is de agenda van het kindcentrum digitaal beschikbaar via onze website. In de agenda vindt u alle relevante informatie voor een lopend jaar. 

Disclaimer

Onder de aanduiding ‘IKC Bonifatius’ bieden de Bisschop Möller Stichting (BMS) en Eigen&Wijzer een voorziening, waarin onderwijs (BMS) en kinderopvang (Eigen&Wijzer) op afgestemde wijze wordt aangeboden, zulks met onverkort behoud van hun zelfstandigheid en derhalve met integraal behoud van eigen taken en verantwoordelijkheden. BMS en Eigen & Wijzer zijn niet aansprakelijk voor elkaars handelingen en verplichtingen, noch ook voor handelingen en verplichtingen die onder de aanduiding ‘IKC Bonifatius’ door de ander zouden zijn verricht of aangegaan.

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl